Plaats delict Utrecht

Vikingen plunderen Dorestad en Utrecht

4 min

Vanaf 834 krijgen de steden Utrecht en Dorestad te maken met invallen van Vikingen uit Denemarken. En de Denen keren regelmatig terug. De noorderlingen zijn uit op gebiedsuitbreiding en willen onder meer Friesland als kolonie bij Denemarken inlijven.

De Frankische koningen proberen de indringers te handhaven door hen als bondgenoten op te nemen. Zo krijgen de Noormannen Dorestad in leen tussen ongeveer 840 en 885. Deze politieke truc, die bekend is van de Romeinen, moet ervoor zorgen dat vijandige buitenstaanders zich aanpassen aan de gevestigde orde, onder het motto if you can't beat them, join them. Maar die vlieger gaat niet op voor de Vikingen. Tot 863 vinden er nog zeker zes aanvallen in deze streken plaats. Daardoor is het vooral aan de Vikingen te 'danken' dat er zo weinig voorwerpen uit de Karolingische periode zijn overgebleven.

Dorestad is nooit meer tot bloei gekomen.

Op de vlucht

In 863 vindt voor zover bekend de laatste Vikingaanval op Dorestad plaats. Blijkbaar is er in de ooit zo welvarende stad niets meer te halen. De Noormannen kijken nu verder naar het zuiden voor gebiedsuitbreiding. Hierna is Dorestad nooit meer tot bloei gekomen. Dorestads rol als handelsknooppunt wordt door de invallen van de Denen ernstig verstoord en steden in de omgeving, waaronder Tiel, nemen die positie over. Bovendien is de ondiepe strandhaven van Dorestad niet meer geschikt voor moderne, diepstekende schepen.

In Utrecht slaat bisschop Hunger in 856 op de vlucht voor de Vikingen. Vanaf dat jaar verblijven de Utrechtse bisschoppen zo'n 50 jaar in ballingschap. Door de aanwezigheid van de Vikingen blijft het tot laat in de 9de eeuw onrustig in het Middenrijngebied. Daarna lukt het pas om de indringers te verdrijven, hoewel hun snelle rooftochten zich nog tot in de 11de eeuw af en toe blijven herhalen. De stad Utrecht is een puinhoop, maar in tegenstelling tot Dorestad komt Utrecht er weer bovenop.

Bekijk ook de Canon van Utrecht voor meer informatie over de geschiedenis van Dorestad als Europees handelscentrum.