Voer een nieuw verhaal in

UtrechtAltijd.nl is een verhalen site. De verhalen staan centraal en zijn bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met het brede aanbod cultureel erfgoed in de provincie om nieuwsgierigheid te wekken en om te stimuleren er op uit te gaan. De verhalen zijn dan ook geen uitputtende analyses of uitgebreide 1. geschiedschrijvingen. Verhalen op Utrecht Altijd zijn korte wervelende verhalen in een magazine-achtige opzet. Voorbeeld van verhalen: http://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/

Heeft uw instelling een spannend, klein of persoonlijk verhaal dat aansluit bij de verhalen op UtrechtAltijd.nl, het provinciale erfgoed, het lokale erfgoed, de Canon van Utrecht? Lever ze dan bij de redactie aan middels onderstaand formulier.

Denk bij het schrijven van je verhaal aan:
  • De verbinding met het nu
  • Levendige (smeuïge) schrijfwijze
  • Verwerken van anekdotes
Vul hier titel in
Naam auteur(s)
Let op dat toegestuurd beeldmateriaal rechtenvrij is! (Bestandsformaat jpg of png, 1000 pixels breed, 72 dpi)
Schrijf hier een prikkelende inleiding (ca. 5 zinnen)
Schrijf hier de hoofdtekst en gebruik tussenkopjes (max 400 woorden)
Vul hier in waar het zich afspeelt in de provincie
Denk hier bijvoorbeeld aan verdiepende achtergrondartikelen, websites ed.
Vermeld hier: Wat zijn specifieke onderwerpen/woorden/thema’s die op jouw verhaal van toepassing zijn en waar bezoekers op zouden kunnen zoeken
Kies de categorie(ën) waar het verhaal binnen past. Deze zijn vastgelegd door UtrechtAltijd.nl. Deze lijst met categorieën is gebaseerd op de onderwerpen in de teksten van Collectie Utrecht en Utrechtse Canons, de onderwerpen uit de boeken Geschiedenis van de provincie Utrecht en eigen toevoegingen van de redactie. Opmerkingen of aanmerkingen over deze lijst zijn welkom:
Kies de periode waarin dit verhaal zich afspeelt.
Kies het gebied waarin dit verhaal zich afspeelt.
Waar kunnen de bezoekers terecht om in aanraking te komen met het erfgoed dat in de verhalen centraal staat? Waar kunnen ze terecht voor extra informatie, en/ of extra verdieping?
Kies uit onderstaande opties of lever een activiteit aan via het Activiteitenformulier
Kunnen bezoekers van UtrechtAltijd.nl het verhaal gaan beleven/zich verdiepen in het onderwerp door een route te fietsen of te wandelen? Kies routes op UtrechtAltijd.nl: www.utrechtaltijd.nl/doen/routes
Of noteer een bestaande route die nog niet op UtrechtAltijd.nl staat.
Wilt u een activiteit invoeren? Klik hier