Romeinen en de Limes in Utrecht

Nederzetting in Zielhorst: handel tussen Germanen en Romeinen

4 min

De huidige nieuwbouwwijk Zielhorst in Amersfoort-Noord is al sinds de Middensteentijd bewoond. Dat bewijzen vondsten van vuurstenen werktuigen op deze plek, afkomstig van jachtkampen uit deze periode. Meer prehistorische voorwerpen die gevonden zijn, stammen uit de IJzertijd. In die tijd werd de nederzetting permanenter bewoond. Niet ver van deze IJzertijdhuizen zijn ook vondsten gedaan die afkomstig bleken van één of meer grafvelden uit de Romeinse tijd.

Amersfoort ligt in de Romeinse tijd aan de andere kant van de limes en dus in het vrije Germanië. De bewoners maken geen deel uit van het Romeinse Rijk. Toch zijn er allerlei bewijzen dat de inheemse bewoners van dit grensgebied handelscontacten onderhouden met de Romeinen. Zo leveren Germanen huiden en vlees in ruil voor bepaalde Romeinse producten zoals aardewerk en kralen. Een interessante vondst is in dit verband een Romeinse aardewerken kom met crematieresten van een vrouw en een kind, samen met een halsketting van Romeinse meloenkralen.

In de loop van de derde eeuw en het begin van de vierde zijn de contacten tussen de Germaanse bewoners van Zielhorst en de Romeinen het meest intensief, zo blijkt uit het vondstmateriaal.

Contacten

In de loop van de 3de eeuw en het begin van de 4de eeuw zijn de contacten tussen de Germaanse bewoners van Zielhorst en de Romeinen het meest intensief, zo blijkt uit het vondstmateriaal. Dit zou een bewijs kunnen zijn voor het bestaan van verdragen die de Romeinen met de Germanen sloten om hun rijksgrens, de limes, te helpen verdedigen. Dat vrije Germanen in de laat-Romeinse tijd grensposten bewaakten is wel vaker gedacht, bijvoorbeeld na de vondst van Germaanse voorwerpen bij vermeende wachtposten in het nabijgelegen Leusden en bij Rhenen.

Aanvullende informatie