Zoeken

Je zoekopdracht roel ten klei heeft 46 resultaten opgeleverd

Getoonde resultaten 1 t/m 10.

Het Schrale End: over ovengasten en theehuizen langs de Vaartse Rijn

Het gebied langs de Vaartse Rijn, net bui ten het centrum ten zuiden van Utrecht, werd in de 19de eeuw ‘het Schrale End’ genoemd. Er is daar sinds de 12de eeuw altijd veel te doen geweest: pannen- en steenfabrieken, scheepswerven en later ook…

Boerenerven: zand, veen of klei bepaalt vorm en indeling

en het landschap ligt in plaats van op een s tenig bedrijventerrein. Op het erf staan en liggen alle gebouwen, bijgebouwen en elementen die een boer nodig heeft om zijn bedrijf te runnen. Kenmerkend is dat ieder onderdeel op het erf zijn vaste…

Castellum Traiectum: een Romeinse legerbasis in het hart van de Domstad

(fort), dat plaats bood aan ca 500 solda ten. Nu resten er nog slechts fragmenten van de omringende muren in de kelders van enkele gebouwen aan het Domplein. De Latijnse naam van het fort, Traiectum, betekent ‘doorwaadbare plaats’ (in een rivier) of…

Castellum Fectio: het oudste Romeinse legerkamp in Utrecht

Ten noordwesten van het 19de-eeuwse Fort Vechten, dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ligt een park. Hieronder liggen de resten verborgen van het Romeinse Castellum Fectio.

Het raadsel van de Rijnpoort

ter hand genomen had. Rechts onderin staan restan ten van zijn signatuur (moeilijk leesbaar). In diverse kunsthistorische handboeken wordt dit als een van zijn belangrijkste werken genoemd. Waar het schilderij al die tijd geweest is? Onderzoek wees…

Oudheidkamer Renswoude

Oudheidkamer van de Historische Vereniging heeft ten doel het verzamelen van historische gegevens en voorwerpen, in het bijzonder over de historie van Renswoude.

Gerrit Achterberg, gekweld dichter of krankzinnig moordenaar?

tot op de dag van vandaag nog steeds vele gees ten en werd meermaals onderscheiden. Maar Achterberg draagt een duister verleden met zich mee: psychologen beschouwden hem als een psychopaat, een gevaar voor de samenleving zelfs. 15 december 1937 was…

Historische Vereniging Leerdam

Historische Vereniging Leerdam (1980) stelt zich ten doel de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van de voormalige gemeente Leerdam (sinds 1 januari 2019 behorend bij de Gemeente Vijfheerenlanden) en zijn bewoners te bevorderen.

Kromme Rijn

Bui tenplaatsen, prachtige natuur, de Kromme Rijn, weilanden, een eeuwenoude geschiedenis; je vindt het allemaal in de regio Kromme Rijn en Langbroek.

Maarn Maarsbergen Natuurlijk

Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (1983) stelt zich ten doel te streven naar behoud dan wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang…