Bekijken

Interieurs van de Cunerakerk te Rhenen, vóór de brand van 1897: preekstoel en oxaal (links) en het orgel (rechts).

meer

meer voorwerpen van " De Cunera-kerk te Rhenen, voor den brand van 1897. " recto, b.